top of page

Kinderdagverblijf Bambino

Bent u op zoek naar een warm plekje voor uw kind? Dan bent u bij kinderdagverblijf Bambino op het juiste adres.

Bambino staat voor leren spelen en spelend leren. In een veilige en knusse omgeving samen met enthousiaste vaste pedagogische medewerkers. Kleinschalig, dus met veel persoonlijk aandacht. Bij ons staat uw kind centraal.  

 

18 november 2002 heeft kinderdagverblijf Bambino haar deuren geopend. Wij zijn gestart op een locatie naast de basisschool. Sinds 2011 zijn we gevestigd in de nieuwe multifunctionele accommodatie d’n Hoender in Dreumel waar ook de basisschool, peuterspeelzaal, bso en andere verenigingen in verblijven. Ons dagverblijf is zelfstandig en kleinschalig. Dit heeft als voordeel dat alle medewerkers de kinderen en de ouders kennen en andersom. En dat geeft een groot gevoel van veiligheid. Wij werken bewust met een apart baby/dreumesgroep en een peutergroep, ofwel horizontale groepen. Deze groepen worden geleid door enthousiaste gediplomeerde pedagogische medewerkers.

 

Wij stellen hoge eisen waar het gaat om verzorging, ontwikkeling en veiligheid. Wij streven er dan ook naar alle kinderen een veilige en vertrouwde omgeving in huiselijke sfeer te laten ervaren. Op een ongedwongen en liefdevolle manier worden de kinderen begeleid en gestimuleerd binnen hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Bij Bambino staat een speelplezier voorop!

 

Via deze site willen wij u alvast iets van onze sfeer laten proeven. Maar bel ons gerust voor verdere vragen of een bezoek aan ons dagverblijf. 

Ouders

Kinderen die op een kinderdagverblijf komen, groeien op in twee of meer werelden. Die staan niet los van elkaar. Wat in de ene leefwereld gebeurt, neemt een kind mee naar de andere. Daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent van ervaringen in die andere leefwereld.

Voeding

Tot ongeveer het 1ste jaar dient u de voeding van uw kind zelf mee te nemen. (borst en flesvoeding, fruit en groentehapjes) Zodra het kind met de maaltijden van het kinderdagverblijf mee kan eten hoeft dit niet meer. (Met uitzondering van groentehapjes, deze worden gegeven zolang het kind op de baby-rupsengroep zit)

Inspectierapport GGD

Elk kinderdagverblijf moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De GGD-inspecteur kinderopvang controleert of het kinderdagverblijf zich aan deze eisen houdt. De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op.

Introductie
GGD

Uk en Puk - spelend leren

Bambino werkt met een vroeg voorschoolse educatie programma Uk en Puk. Dit programma is er op gericht om spelenderwijs kinderen extra te stimuleren in hun taal, reken en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit programma is ontwikkeld door Zwijsen. Het hulpmiddel bij dit programma is de handpop Uk. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. We behandelen elke twee maanden 1 thema. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

21.jpg

Onze groepen

We hebben bewust gekozen om te werken met horizontale groepen.

Doordat de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten, kunnen we het dagritme beter afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van de kinderen. Zo is er op de Rupsengroep meer sprake van een individueel dagritme en op de vlindergroep een gezamenlijk ritme. De inrichting, het spelmateriaal en alle activiteiten zijn hier ook op afgestemd.

 

Op de Rupsengroep creëren we bijvoorbeeld een rustige sfeer waardoor de kinderen de ruimte hebben om op een veilige manier alles te kunnen ontdekken. Op de Vlindergroep kunnen we ons meer richten op andere doelgerichte activiteiten.

Rupsen 0-2 jaar

Onze baby/dreumesgroep, rupsengroep, bestaat uit maximaal 13 kindjes per dag in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. 

Vlinders 2-4 jaar

De peutergroep, de Vlindergroep, bestaat uit maximaal 16 kindjes per dag in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Onze groepen
Uk en Puk

Activiteiten - Bambino

We besteden bij Bambino veel aandacht aan thema`s en activiteiten. Zo hebben we elk jaar een groot sinterklaasfeest. Daar wordt heel wat voor geknutseld en gezongen. Elk jaar organiseren we een gezellige kerstavond voor de kinderen met hun papa`s en mama`s. Met de carnaval hossen we er weer op los en doen we mee met de kinderoptocht. Voor moeder- en vaderdag knutselen we actief en vergeet natuurlijk ook dierendag niet. Met koningsdag toveren we Bambino weer om in het oranje en met de Pasen schilderen en zoeken we weer actief naar de eieren.

 

Naast deze bekende feestdagen werken we ook met thema's. Door actief en op een speelse manier hiermee bezig te zijn leren de kinderen ook nieuwe vaardigheden. Denk hierbij aan: plakken, verven, kleuren, spelletjes doen, liedjes zingen, etc...

 

Regelmatig gaan we ook met de peuters een bezoekje brengen aan het bejaardenhuis St`Barbara. We gaan dan met de ouderen mensen een spelletje doen, dansen, liedjes zingen of iets knutselen. Zowel voor onze peuters als voor de bejaarden mensen is dit telkens weer 1 groot feest!  

 

Voldoende beweging vinden we ook heel belangrijk. We gaan dan ook, wanneer het weer het enigszins toelaat, met de kinderen naar buiten.

14
8
3
12
Activiteiten

Ons team

Bij kinderdagverblijf Bambino werken 8 pedagogische medewerkers. Ze zijn allemaal in het bezit van een MBO-diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de cao kinderopvang en de wet kinderopvang. Ook zijn ze in het bezit van een geldig EHBO-diploma of BHV-certificaat. Voor alle pedagogische medewerkers is een verklaring van goed gedrag afgegeven volgens de wet justitiële gegevens. De pedagogische medewerkers werken allemaal op vaste dagen op vaste groepen. Hierdoor kunnen ze een goede vertrouwensband opbouwen met de kinderen en de ouders en wordt de continuïteit in de opvang behouden. Wanneer de pedagogische medewerkers ziek zijn of vrije dagen hebben, proberen we dit met eigen team op te vangen. Er wordt dus niet gewerkt met invalskrachten van buitenaf. 

Carola.jpg

Carola

Britte.jpg

Britte

Therese.jpg

Thérèse

Cyrielle.jpg

Cyrielle

Marjolijn.jpg

Marjolijn

Esmay.jpg

Esmay

Rosanne.jpg

Rosanne

Lotte.jpg

Lotte

Het team
bottom of page