top of page

Ouders

Kinderen die op een kinderdagverblijf komen, groeien op in twee of meer werelden. Die staan niet los van elkaar. Wat in de ene leefwereld gebeurt, neemt een kind mee naar de andere. Daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent van ervaringen in die andere leefwereld. Zeker voor jonge kinderen ben je daarvoor afhankelijk van de ouders. Als ouders vertellen dat hun baby het weekend weinig geslapen heeft door een logeerpartij, weet je hoe het komt dat het kindje deze ochtend erg moe is. Je zult dan eerder kiezen voor een extra dutje tussendoor dan maar weer een nieuw spelletje aanbieden. Baby’s kunnen zelf nog niet praten; maar ook oudere kinderen zullen niet alles vertellen over thuis.

 

Informatie uitwisseling blijft daarom belangrijk voor elke leeftijdsgroep. En niet alleen van ouders naar pedagogische medewerkers, maar zeker ook van pedagogische medewerker naar ouders. Want ook op het kinderdagverblijf doet een kind veel ervaringen op die het meeneemt naar huis. Daarom maken wij gebruik van een Bambino boekje. Voor de kinderen van 0 tot 1 jaar gebruiken wij een boekje waar iedere dag de slaap- en voedingstijden in bijgehouden worden. Maar ook bepaalde gebeurtenissen of gegevens over de ontwikkeling kunnen er ingeschreven worden. Voor kinderen van 1 tot 4 jaar gebruiken wij ook een boek waar eens per week in geschreven.

 

Buiten de schriftelijke en mondelinge overdracht (tijdens het halen en brengen van de kinderen) staan wij altijd open voor een individueel gesprek, omdat niet alle onderwerpen zich lenen op dit tijdstip van de dag.

 

Voor de ouders van de peutergroep vinden er ook 1 keer per jaar “10- minuten” gesprekjes tussen pedagogische medewerker en ouder(s) plaats. Voor deze gesprekjes kunnen de ouders zich vrijblijvend aanmelden. Er wordt dan meer gesproken over de ontwikkeling van het kind. 

Dagindeling baby's/dreumesen

In de rupsengroep wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. Het is van belang dat het ritme van het kinderdagverblijf niet teveel afwijkt van het thuisritme. Het verzorgen van de baby’s neemt een groot gedeelte van de dag in beslag. Zo gaat het bij het voeden om meer dan het toedienen van voedsel en bij het verschonen om meer dan een schone luier. Het spel met voetjes, handjes en gezicht biedt de baby vertrouwen, veiligheid en warmte.

 

Gaan baby’s over naar vaster voedsel dan eten zij rond 9.30 uur gezamenlijk aan tafel vers fruit, om 11:30 uur een boterham en om 15:00 yoghurt of een cracker. Zo wordt er langzaam toegewerkt naar het dagritme dat in de peutergroep geldt. Ook besteden we veel tijd om activiteiten te doen met onze dreumesen. Bijvoorbeeld buiten spelen, verven, kleuren, boekjes lezen, bouwen met de blokken, spelletjes doen of gewoon even gezellig knuffelen op schoot.

Voeding

Tot ongeveer het 1ste jaar dient u de voeding van uw kind zelf mee te nemen. (borst en flesvoeding, fruit en groentehapjes). Zodra het kind met de maaltijden van het kinderdagverblijf mee kan eten hoeft dit niet meer. (Met uitzondering van groentehapjes, deze worden gegeven zolang het kind op de baby-rupsengroep zit)

 

Het gebruiken van maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat hierbij niet alleen om het eten en drinken maar ook om het contact met elkaar, de sfeer van het gezellig samenzijn en een rustmoment op de dag. Het eten en drinken wordt niet aan de kinderen opgedrongen. De kinderen worden positief benaderd, eten dient iets leuk te blijven. De ervaring leert dat veel kinderen die thuis moeilijk eten, in de sfeer van het kinderdagverblijf wel trek hebben. Zien eten, doet eten?

 

Een voorbeeld uit het standaardpakket voeding van Bambino: 

vers fruit;

bruin brood; met smeerworst of smeerkaas daarna mag het met iets zoets zoals bijv. pindakaas, stroop ...

soepstengel, rijstwafel, cracker, ontbijtkoek

vruchtensap en melk;

De kinderen worden regelmatig aangenaam verrast door de pedagogische medewerker omdat er zomaar een pannenkoek, knakworst of iets dergelijks op de tafel komt.

Dagritme peuters

Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als houvast voor kinderen (de dag heeft zo iets vertrouwds, iets herkenbaars) en pedagogische medewerkers om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en slapen. Zo blijft er voldoende tijd over voor vrij spel en/ of groepsactiviteiten. Voor de structuur en de continuïteit van de groep is het belangrijk dat er vaste haal- en brengtijden zijn. De pedagogische medewerkers en kinderen krijgen daardoor de gelegenheid om intensief met elkaar bezig te zijn. De aandacht van de pedagogische medewerkers wordt zo niet afgeleid van de groep.

 

Het globale dagritme van de peutergroep zier er als volgt uit:

07.00  –  09.00 uur     De kinderen worden gebracht. Vrij spel voor de kinderen.

 

09.00   –  09.30 uur     We gaan met zijn allen in een kring om liedjes te zingen, er worden boekjes voorgelezen en worden er allerlei            
                                      activiteiten gedaan met Puk die betrekking op het thema van dat moment. 

09.30  –  10.00 uur      Samen aan tafel om fruit te eten en te drinken.

 

10.00  –  10.15 uur      Verschonen, plassen en handen wassen.
 

10.15   –  11.15 uur     We gaan met z'n allen een activiteit doen zoals knutselen, spelletjes, dansen, gymen of gewoon lekker buiten of
                                      binnen spelen.

 

11.15  –  11.30 uur      Samen opruimen en handen wassen.

 

11.30  –  12.00 uur      Samen aan tafel voor de broodmaaltijd.

12.00  –  12.30 uur      Verschonen, plassen, handen wassen en omkleden, pyama aan.

 

12.30  –  15.00 uur      De kinderen die er behoefte aan hebben gaan slapen. Met de peuters die niet meer slapen wordt een rustige
                                      activiteit gedaan.

 

15.00  –  15.30 uur      Verschonen, plassen en omkleden.

 

15.30  –  16.00 uur      Drinken en een tussendoortje bijv. liga, cracker, rijstwafel of ontbijtkoek.

 

16.00  –  18.00 uur      Vrij spelen, (binnen of buiten) of er wordt voor de kinderen een activiteit gepland.

16.30  –  18.00 uur      De kinderen worden door de ouders weer opgehaald.

Dagritme rupsen
Dagritme vlinders
Voeding

Oudercommissie

Bambino heeft een oudercommissie dat bestaat uit 4 tot 6 enthousiaste ouders van de kinderen van het dagverblijf die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Bambino gevoerd wordt. Zij zijn onder andere een aanspreekpunt voor ouders met vragen, opmerkingen of klachten en verder ondersteunen zij bij diverse activiteiten zoals sinterklaas, kerstmis en het jaarlijkse dagje uit. De oudercommissie komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar.

Oudercommissie
bottom of page