top of page

Aanmelden

Plaatsing

De plaatsing gaat in op de 1e of 16e dag van de maand. De overeenkomst loopt tot het kind 4 jaar is geworden en naar de basisschool kan, tenzij anders is overeengekomen. Op de plaatsingsovereenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Flexibele opvang 

Flexibele opvang is een uitkomst voor veel ouders.

 

In principe heeft ieder kindje bij Bambino zijn/haar vaste dag(en). Het kan wel eens zijn dat een andere dag beter uitkomt of dat u een extra dag nodig hebt. Het kan ook zijn dat u een variabel rooster hebt waarbij u per week andere tijden werkt.

In alle gevallen denkt en werkt Bambino met u mee. Kortom: ruilingen en extra's zijn mogelijk.

Anker 1
Anker 2

Prijsinformatie

Facturen

Automatische incasso

Kinderopvang-toeslag

U ontvangt maandelijks een factuur per e-mail. In januari ontvangt u een jaaropgave van de gefactureerde uren en de geïncasseerde bedragen van het voorafgaande jaar.

Bij plaatsing ontvangt u een overzicht van de vaste maandelijkse kosten. Deze kosten worden maandelijks geïncasseerd.

Op www.belastingdienst.nl kunt u alle informatie vinden over kinderopvangtoeslag of andere toeslagen. Daar kunt u tevens uitrekenen hoeveel toeslag u kunt krijgen.

Tarief

Het uurtarief van Bambino is € 7,12.

Een dagdeel van 07:00 uur tot 12:45 uur of van 12:45 uur tot 18:00 uur is 5,25 uur.

Bij Bambino heb je 4 weken kostenloze opvang. Bambino berekent per jaar 48 weken i.p.v. 52 weken. Deze 4 weken zijn compensatie voor de eventuele ziekte- en vakantiedagen van de kinderen.

Op jaarbasis worden dus 252 uur kinderopvang per afgenomen dagdeel berekend.

Anker 3
Aanmeldformulier
bottom of page